THÔNG TIN TÀI KHOẢN #118129

có thông tin đủ trên ảnh

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#118129
Liên Quân
GIÁ CARD: 650,000 VNĐ
GIÁ ATM/Momo: 585,000 VNĐ


Rank K.Rank

Số Tướng 0

Trang Phục 0

Bậc Ngọc 0

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #118129

messenger